PRIVACY & Cookies

Deze website verwerkt geen persoonsgegevens. Communicatie met ons verloopt bij voorkeur per e-mail. U gebruikt uw eigen e-mail en geen berichtenservice via onze website.

In een e-mail vragen wij u:

  • Uw naam
  • Uw telefoonnummer (optioneel)
  • Uw adres (optioneel)

Personen die herkenbaar op deze website staan zijn daarvan op de hoogte en hebben daar geen probleem mee. Veelal leveren zijn zelf beeldmateriaal aan om dit geplaatst te krijgen.

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders / voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Wij hebben de intentie via deze website géén gegevens van wie dan ook te verzamelen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een mogelijk minderjarige, neem dan contact met ons op middels een e-mail naar tuin.rijsoord@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Deze website gebruikt technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden mogelijk uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen, klik HIER om te lezen hoe u dat kunt doen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te doen corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar willem@willemhimself.nl. Ter verifiëring verzoeken wij u vriendelijk dit te doen met betreffend e-mailadres. Kunt u dit niet, door welke reden dan ook, dan verzoeken wij u  een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit uitsluitend ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WillemHimself wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Deze website verwerkt zo mogelijk geen persoonsgegevens, communicatie met ons verloopt bij voorkeur per e-mail. Onze voorkeur is dat u uw eigen e-mail gebruikt en geen berichtenservice via onze website.

In een e-mail vragen wij u:

  • Uw naam
  • Uw telefoonnummer (optioneel)
  • Uw adres (optioneel)

Personen die herkenbaar op deze website staan zijn daarvan op de hoogte en hebben daar geen probleem mee. Veelal leveren zijn zelf beeldmateriaal aan om dit geplaatst te krijgen.

Indien u over aanvulling(en) ter verbetering van onze privacyverklaring beschikt en deze met ons wilt delen ontvangen wij deze graag via ons e-mailadres zoals op deze pagina onder tabblad ‘contactgegevens’ beschreven.