OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

De regels:

  • U dient tijdig op te zeggen
  • U verlaat uw tuin uiterlijk 31 december in het jaar van opzegging
  • U laat uw tuin netjes en schoon achter, zulks ter beoordeling van ons bestuur
  • Bij het in gebreke blijven kunnen kosten op u verhaald worden