HISTORIE VAN ONZE VERENIGING

De Vereniging ter bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders bestond op 15 juli 2019 al 100 jaar, een moment waar bij stil gestaan is. Een vereniging met een kleine 100 leden die, verdeeld over 124 percelen, aan de Mauritsweg in Rijsoord regelmatig ‘op de tuin’ zijn.

De Landarbeiderswet van 1918 bood de mogelijkheid om aan landarbeiders op voordelige voorwaarden geld van het Rijk te lenen om een eigen woning te bouwen op een stuk grond, dat dan in de vrije tijd kon worden bewerkt. Op 15 juli 1919 werd de Vereniging ter bevordering van het verkrijgen van ontroerend goed voor landarbeiders opgericht op een stukje grond aan de Mauritsweg. Ook tuinders van de Waalweg sloten zich later, n.a.v. de ontwikkeling van het Waalbos, aan bij het perceel aan de Mauritsweg van de vereniging die in de volksmond Tuinvereniging Rezoord genoemd wordt. Er werd al snel flink “getuind”, maar ook verscheen er al gauw levende have zoals varkens. Er heeft zelfs jaren een (nood)woning gestaan.

In de loop der jaren werd het terrein steeds agrarischer, verschenen er schuurtjes en was er met de sloten rondom de tuinen een goede watervoorziening. Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot een flink aantal hobbytuinders die regelmatig op de tuin zijn. “We zijn geen tuinvereniging waar mensen in het weekend verblijven in tuinhuisjes. Het is ook niet de bedoeling dat er op commerciële wijze wordt getuind, maar alleen voor eigen gebruik”, zeggen de leden van het huidige bestuur in koor. Ze zijn enkele jaren geleden een nieuwe weg ingeslagen, zo zijn er de laatste jaren flink wat verbeteringen aangebracht zoals goede paden tussen de tuinen en is er met 2 pompen een goede watervoorziening. Bij ieder kavel is een watervoorziening in de vorm van een aansluiting met kraan en pompschakelaar zodat er niet met emmers gesjouwd hoeft te worden. Maar we hebben ook nog wel enkele wensen. Een schuur voor het opslaan van gereedschappen en een toiletgebouw zou geen overbodige luxe zijn. 

De vereniging is flink aan het vergrijzen. “Niets mis mee”, zegt iemand die al 40 jaar lid is, “maar wat jongere mensen op de tuin zou een goede zaak zijn”. Je ziet met de komst van vrouwelijke tuinders een nieuwe tendens ontstaan. Tuinieren als hobby is hip en voor kinderen leerzaam,  zo zien en leren zij dat groente en fruit van het land komt en niet uit de supermarkt. 

Men helpt elkaar, het is leuk met elkaar en met het aantreden van het huidige bestuur is er ook een frisse wind gaan waaien. We moeten wat zichtbaarder zijn voor de omgeving, vandaar dan ook deze website. We kunnen best nog wat leden gebruiken, er zijn voor de hobbyisten nog kaveltjes beschikbaar van tussen de 80 en 150 m2. Al voor € 0,15 per m2 en € 15,- lidmaatschap per jaar kun je je eigen groenten verbouwen, gegadigden voor een tuin kunnen via “FORMULIEREN” op deze website, of met de link hieronder, een bericht sturen en dan nemen wij  contact met u op.

NB: De juiste tarieven vindt u op onze pagina “Aanvraag tuin”

© deels RTV Ridderkerk (2019)

Een (volks)tuin, altijd fijn om er een te hebben!

Of toch niet???

 

Openen via de website en dan op YouTube klikken

Let op, het gebruik van YouTube kost u (mobiele) data!

 

Wij zijn hier niet aansprakelijk voor.